Novosti

Završena montaža automatskih vrata Besam na maloprodajnom objektu IDEA na Zvezdari

U sklopu renoviranja starog objekta, na glavnom ulazu su ugrađena klasična dvokrilna automatska vrata Besam, tip vrata UniSlide-2. Sistem profila slim serije sa staklom panplex debljine 8mm.