Novosti

Ugovoreni radovi na isporuci i montaži staklene protivpožarne pregrade

Na objektu Savograd na Novom Beogradu ugovoreni su radovi na isporuci i montaži staklene protivpožarne pregrade. Pregrada velikih dimenzija 9600mm x 2900mm se ugrađuje u hodniku i odvajaće dva poslovna prostora. Vatrootpornost staklene pregrade je 90 minuta. U samoj pregradi su predviđena dvokrilna staklena krilna vrata. Završna obrada pregrade plastifiranim profilima RAL 7035 Na objektu Savograd preduzeće Miloprom je isporučilo 4 komada kružnih vrata Besam tip RD4-27 2008. godine.