Novosti

Pri kraju radovi na izgradnji nove upravne zgrade carine u Kruševcu

Na upravnoj zgradi carine u Kruševcu su na glavnom ulazu ugrađena Besam klizna automatska vrata. Sistem profila je slim termo serije sa kaljenim staklom stopsol 6+9+6mm. Ukupno troje kliznih automatksih vrata je ugrađeno na ovom objektu.