Novosti

Na Savograd poslovnoj zgradi su ugrađena Besam kružna vrata

Poslovna zgrada Savograd na Novom Beogradu se odlučila za ugradnju Besam kružnih vrata.

Tip vrata je Besam RD sa četiri rotirajuća krila.

Sistem profila iz frame serije,a sam prečnik vrata je 2.7 metara