Novosti

Renoviran OP blok na III srpatu neurohirurgije KCS

U sklopu renoviranja OP bloka na neurohirurgiji, ugrađeno je troje dvokrilnih kliznih vrata Besam. Ugradnjom kliznih vrata omogućeno je lakše korišćenje sala, kao i brži transport bolesnika.