Novosti

Zamenjena stara vrata novim kliznim vratima Besam.

Na maloprodajnom objektu ''IDEA'' u Nišu, skinuta su dotrajala stara vrata i ugrađena nova Besam dvokrilna klizna vrata. Ovim potezom rukovodstva IDEA supermarketa omogućeno je nesmetano ulaženje u objekat. Posebna pogodnost je za korisnike koji izlaze iz prodavnice sa kesama u rukama.