Novosti

T.C. Ušće je sa preduzećem Miloprom potpisao Ugovor o izvođenju radova na PP zaštiti

Radovi su trajali 6 meseci, i za to vreme izvršeni su sledeći poslovi: -protivpožarna zaštita prodora kablova F120 -oblaganje kablovskih trasa u ukupnoj dužini preko 4000 metara -protivpožarna zaštita PVC cevi