Novosti

SBB poslovna zgrada PLAZA na Novom Beogradu

Na glavnom ulazu u kompaniju SBB na Novom Beogradu, zamenjena su dotrajala stara automatska vrata. Ugradnjom novih dvokrilnih kliznih vrata omogućen je nesmetan prolaz korisnicima. Besam dvokrilna klizna vrata se otvaraju brzinom od 1.4M/S, i time se zadovoljava klimatska barijera sa dvoje vrata u vetrobranu.