Novosti

Carina Užice renovirana početkom 2012. godine

Na Carinskoj ispotavi u Užicu, preduzeće Miloprom doo je aktivno učestvovalo. Ugrađeno je 5 komada dvokrilnih automatskih vrata Besam. Dvoje kliznih vrata su ugrađena na glavnom ulazu, dok je ostalih troje ugrađeno na unutrašnjim pregradama. Staklo je sigurnosno panplex 8mm debljine.