Novosti

U sklopu renoviranja OP bloka na II hirurškoj klinici

 U sklopu renoviranja OP bloka na II hirurškoj klinici su ugrađena 4 komada dvokrilnih automatskih vrata BESAM.

Obzirom da je OP blok u pitanju ugrađena su vrata sa kompletnom opremom uključujući tastere, senzore i šifratore.