Novosti

Na objektu TQ PLAZA u Budvi su izvršeni radovi na zatvaranju prodora kablova

Poslovi su obuhvatali: Protivpožarnu zaštitu prodora kablova u klasi F120.
Trajanje radova u II faze Radovi su trajali 30 dana, i za to vreme je zatvoreno 509 otvora. Takođe, na istom objektu smo ugradili 4 komada dvokrilnih automatskih vrata Besam.