Novosti

www.assaabloyentrance.com

Assa abloy entrance system je nova kompanija koja posluje u okviru multi kompanije ASSA ABLOY. Assa abloy entrance system je sklop tri segmenta: Industrijska vrata, Industrijska brza vrata, pešačka automatska vrata. Miloprom doo je distributer kompanije Assa abloy entrance system za Srbiju.

www.assaabloyentrance.com