Novosti

Zira centar Beograd

Zira centar Beograd se odlučio na investiciju ugradnje dodatnih kliznih automatskih vrata na dva glavna ulaza u centar. Kako bi uštedeli energiju i smanjili troškove grejanja/hlađenja odlučeno je da se ugrade Besam klizna automatska vrata. Krila vrata su u brake out sistemu (ukoliko dođe do požara guranjem krila ka spolja se dobija nesmetan evakuacioni prolaz).