Novosti

BS Čačak

Nis petrol otvorio renoviranu benzinsku stanicu u Čačku. Na objektu su ugrađena klasična dvokrilna automatska vrata Besam. Sistem profila je slim GGS sa panplex staklom 4.4.1. Završna obrada profila po RAL karti 9006 siva