Novosti

Hotel Caspian Riviera 4*, Aktau, Kazahstan

Na novoizgrađenom hotelu Caspian Riviera u gradu Aktau, država Kazahstan ugrađena su Besam klizna i kružna automatska vrata. Ugrađeno je 7 komada dvorilnih automatskih vrata Besam, tip pogona Unislide-2. Sistem kliznih krila u slim GGS izvedbi. Na glavnom ulazu u hotel su ugrađena kružna-karusel Besam vrata. Tip vrata je RD 4-27 (prečnik vrata je 2,7M).