Lučna polukružna vrata

Lučna polukružna vrata

Lučna polukružna vrata

Automatska lučna polukružna klizna vrata CMD proizvođača BESAM Švedska su namenjena luksuznim objektima i omugućavaju visoki komfor i sigurnost prilikom rada.

Postoji veliki spektar radijusa u kom su vrata izrađena po želji naručioca.

Minimalni radijus je 940mm dok je maksimalna širina prolaza do 2600mm.

Vrata se otvaraju signalom datim od radara.

Ugrađene su foto ćelije za zaštitu od zatvaranja vrata dok se neko nalazi u zoni rada vrata.

Mogućnost regulisanja brzine otvaranja i zatvaranja vrata od 0,3-1,4 m/s (metara u sekundi).

Pokretna i fiksna krila su zastakljena sigurnosnim panplex staklom.

 

Pokretanje vrata preko petostepenog prekidača sa mogućnošću da vrata budu:

  • stalno otvorena
  • jednosmeran rad
  • dvosmeran rad
  • zimski režim rada (delimično otvaranje)
  • stalno zatvorena