Automatska vrata SL500

Upravna zgrada Hemofarm, Beograd